Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για να συμμετάσχετε στο Συνέδριο μας. Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής του Συνεδρίου.

Παρακαλώ επιλέξτε τα κουτάκια για τις ημέρες που σκοπεύετε να συμμετάσχετε.