Βασικοί Διοργανωτές

ΕΒΕ Κοζάνης

Σκοπός του επιμελητηρίου, μέσα στα όρια της περιφέρειας του , είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας , της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών , σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την πολιτεία, γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων , με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο , γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα.

CluBE

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) αποτελεί μια πλατφόρμα συνεργασίας των τριών πυλώνων της περιφερειακής οικονομίας: του δημόσιου τομέα, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.  Το Cluster επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς της βιοενέργειας και περιβάλλοντος, με στόχο την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του.

Συνδιοργανωτές

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης

Η Κοζάνη είναι Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Η πόλη αποτελεί το εμπορικό και επιστημονικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας με έντονη ζωή και ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Η θέση της πόλης είναι σε τέτοιο σημείο που την καθιστά συγκοινωνιακό κόμβο που συνδέει τη Μακεδονία με την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Η κατασκευή της νέας Εγνατίας μείωσε την απόσταση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και διευκόλυνε την πρόσβαση επισκεπτών. Οι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης φροντίζουν για την διατήρηση της πλούσιας τοπικής παράδοσης αλλά και για την ανάπτυξη της πόλης μέσα από σύγχρονες υποδομές  για να είναι η πόλη σε μια θέση ευημερίας και ξεχωριστής λειτουργικότητας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. Ιδρύθηκε το 2002, με υπουργική απόφαση. Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Η κύρια αποστολή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η επιδίωξη επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας σε επιλεγμένες περιοχές της Χημικής Μηχανικής, που περιλαμβάνουν την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τα Υλικά και τις Διεργασίες, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού βιομηχανικού και παραγωγικού τομέα.

ANKO

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Υπό την Αιγίδα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης